maandag 20 februari 2017

Groep FJK werd belast met de berekening van warmteoverdracht tussen 2 vensters van de ombouw van een bureel gebouw naar hotel
Dit voor het vermijden van horizontale brandoverslag tussen 2 naast elkaar gelegen vensters van 2 verschillende kamers ( 2 compartimenten )
De basisnormen  middelhoge gebouwen voorziet in artikel 3.3  dat de horizontale afstand tussen 2 naast elkaar gelegen vensters van 2 kamers  minimum 1 meter dient te bedragen.
In dit geval was deze afstand 0,75 meter
Door deze berekening welke berust op de euro codes werden grote kosten vermeden

ing Louis Van Rompaey