maandag 19 februari 2018

Groep FJK : afwijkingsdossiers

Groep FJK: Fire Junction KnowledgeGroep FJK is uitermate goed geplaatst voor het opstellen van een afwijkingsdossier brandveiligheid voor de hogere overheid

Architecten wensen atypische gebouwen te ontwerpen welke niet altijd stroken met de wetgeving inzake brandveiligheid.

Derhalve is het wenselijk de bouwplannen ter advies voor te leggen aan groep FJK en nagaan in hoeverre het project door de brandweer kan aanvaard worden.

Dit versneld de bouwprocedure en kan een afwijkingsaanvraag verhinderen.

Groep FJK heeft in het verleden reeds vele dossiers bij de afwijkingscommissie ingediend en met goed gevolg beƫindigd.

Als ere brandweercommandant ben ik namelijk goed op de hoogte van de brandveiligheidsproblematiek  en hierdoor goed geplaatst  uw brandveiligheidsdossiers te behandelen.